Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

Adatvédelmi nyilatkozat


Adatvédelem

GDPR

Adatvédelmi tájékoztató

A Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat tevékenysége során birtokába jutott személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. A Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági-, technikai- és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az elhunytaknak nincsenek személyes adatai.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény alapján biztosítja kegyeleti jog betartását. Ezek: a jó hírnévhez való jog, az elhunyt nevének védelme, a képmás és a hangfelvétel védelme, a személyes adatok és személyes titkok védelméhez való jog.

Tisztelt Látogatónk!

A Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat honlapjának látogatása közben személyes adatai két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az adatvédelmi törvényben meghatározott követelményeknek. Az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően történik.
Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat az Ön tudta és belegyezése nélkül nem adja tovább.

Az interneten, kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink férnek hozzá, a feladatuk ellátásához, illetve az Ön által kért szolgáltatás teljesítéséhez, kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben.

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP