Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

Hajdúhadház


Temetés felvételi irodánk: 

Hajdúhadház Rákóczi u.24. 

Ügyintéző munkatársaink: 
Asztalos Péter 
Telefon(+36 20/5540-235)

Éjjel-nappali halottszállítás: +36-30/9588-312

E-mail: info@hbmtemetkezes.hu


A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat, biztosítja a kegyeletgyakorlás feltételeit. 
Társaságunk temetkezési szolgáltatása magába foglalja: 
 • a halott elszállítását lakásról, egészségügyi intézményből,
 • a halott kellékkel való ellátását,
 • hamvasztást,
 • a temetéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézést (anyakönyveztetés, ANTSZ engedély stb.),


Temetőrendelet hatályos: 2009.12.22-től

Áraink:

A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat  1949-ben alakult, így a megye legrégibb kegyeleti feladatokat ellátó vállalkozása. Alapítója és egyben tulajdonosa, ötvenhét Hajdú-Bihar megyei települési Önkormányzat. A vállalat feladata a közvagyon működtetése, vagyis a közt szolgáló vállalati tevékenység végzése. Ezzel a cégformával biztonságot tudunk garantálni a szolgáltatásunk igénybe vevőinek. Az alapítók kezesként felelnek a vállalatkötelezettségeiért, ami cégünk hosszú távú működésének egyik fontos garanciája.

Kegyeleti Közszolgáltatási szerződések keretein belül temetőket és ravatalozókat üzemeltetünk. Fontosnak tartjuk szolgáltatásunk könnyű elérhetőségét, a gyászoló családokkal való személyes találkozást, ezért a megyében huszonkét településen temetés felvételi irodával állunk a lakosságrendelkezésére.

Temetés felvételi irodáink címei:

Hajdúhadház Rákóczi u.24.        Telefon: +36 20/5540-235

Hajdúhadház,Széchenyi u. 4/a   Telefon: +36 20/5540-235

 

A Hajdúhadházi Köztemetőt  az önkormányzattal  kötött kegyeleti  közszolgáltatási szerződés alapján  az  Sconto Morte   Kft.üzemelteti,  s a jelenleg  érvényes helyi önkormányzati temetőrendelet kizárólagos jogot biztosított az  üzemeltető cég  számára  a Köztemetőn belüli  szolgáltatások  ellátására.

A temetési költségek jelentős hányada, függetlenül attól,hogy a hozzátartozó melyik szolgáltatónál  rendeli meg a temetést az alábbi díjakból tevődnek össze.

Szolgáltatásmegnevezése:                                                                    Bruttó ár:

Hagyományos temetés estén fizetendő az önkormányzat rendeletében meghatározott díjak:

 • Felnőtt normál sírnyitás                                                                     19 337.-Ft
 • Visszahantolás                                                                                   11 623.-Ft
 • Koporsósírba helyezése                                                                     8 435.- Ft       
 • Temetőn belüli gyászautó                                                                   9 510 .- Ft
 • Teljes körű ravatalozás                                                                      29 210.- Ft
 • Létesítményhasználati díj                                                                   61 285.- Ft       

 

 Hamvasztásos temetés estén fizetendő önkormányzat rendeletében meghatározott díjak:

 • Urna  sírnyitás                                                                                     5 283.-Ft
 • Visszahantolás                                                                                    3 170.-Ft
 • Temetőn belül gyászautó                                                                     9 510.-Ft
 • Ravatalozás hamvasztás után 2 fővel                                              20 129.- Ft
 • Létesítményhasználati díj                                                                   61 285.-Ft        

 A fentiekből kiderül, hogy a legegyszerűbb koporsós temetés megrendelése esetében a temetőüzemeltetőnél minimum kifizetendő díjösszeg 139 400.- Ft, a legegyszerűbb hamvasztásos temetésnél pedig  99 377.- Ft. 

Ezek a díjak nem tartalmazzák a hamvasztás, a sírhelydíjait, egyéb temetést kiegészítő szolgáltatások díjait sem.

Ugyancsak temetési költségelemek a szertartásvezetők díjai, az egyéb kiegészítő szolgáltatások,pl. gyászjelentés,köszönetnyilvánítás stb.

 Letölthető fájl(ok):
Áru árközlő 2019.01.01-től Egységes.pdf2019.01.22.751,901 KB
Hajdúhadház temető rendeleti díjak 2016.pdf2018.03.02.261,724 KB

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP