Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

Híreink


A KEGYELET JOGA "NÉZŐPONT,,

2018.03.02. 20:41:48
Nincs annál szomorúbb, amikor egy temető látogatása során elhagyott sírokkal, végképp elfeledett emberekkel találkozunk.
3. helyezés az Országos sírásóversenyen!
Első alkalommal rendeznek országos sírásóversenyt június 3-án Debrecenben. A zsűri a gyorsaság mellett az esztétikai szempontokat is figyelembe veszi majd, a nyertesek pedig a V4-ek sírásóversenyén képviselhetik majd Magyarországot.
Magyarországi Temetőfenntartók és Üzemeltetők Egyesülete (MTFE) célkitűzéseivel összhangban széles körű szakmai párbeszédet kezdeményez a temetkezési szakma helyzetéről, az elért eredményekről, a meglévő problémákról és a szakma jövőképéről. 2016. június 2-3-án Debrecenben, - hagyományteremtő szándékkal - ezért megrendezi a Temetők és Sírkertek 2016. „Jelen és Jövő” szakkiállítást és konferenciát.

Sorsunk az elmúlás

2024.01.14. 15:42:06
Néhány hét és olyan ünnepek közelednek, amelyekhez mindannyian kötődünk: ez a Mindenszentek és a Halottak Napja. November elseje és másodika ma városon és falun egyaránt a halottakra való emlékezés ünnepe. Hajdú-Bihar megyében is megelevenednek a temetők: a legparányibb sírkertektől a nagyvárosi parcellákig mindenütt szokás a sírok megtisztítása. Virágok sokasága takarja a földet, minden gyertya fénye reménytáncot jár és arra emlékeztet, valaki odaát is vár.

A magyar temetkezési szakma példát mutatott azzal, hogy ebben a nehéz helyzetben sem felejtkezett el a kárpátaljai magyarokról és adományt gyűjtött össze Beregszásznak és Tiszapéterfalvának - hangsúlyozta köszöntőjében Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az Állam, Egyház, Temetkezés témakörében Esztergomban megrendezett konferencián.

A halál napszámosai

2024.01.14. 15:42:11
Távolban harang kondult. Délelőtt 10 óra volt. A forró levegő máris megrekedt a Derecskei temető árnyas fáinak levelei között. A Platinum Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat igazgatóját követve, szótlanul sétáltam a fehér kavicsos sétányon. A trópusi hőség, amely már egy hete alig moccant a Kárpát-medencében, most még az egészséges embert is némaságra késztette. A téma – amit Kari Irén ajánlott nekem – azonban nem időjárásfüggő volt. Egy 365 napos kihívásról szólt. De ki az az őrült, aki ilyenkor is hajlandó dolgozni? - töprengtem - amikor a válasz végre feltűnt a szemem előtt. Két férfi „törte” egy sírhely száraz földjét, lapátjuk szikrázott a napsütésben. Sírásók voltak.
Megalakult az OTEI Etikai és Jogi Bizottsága is. Elnökéül egyhangúan Kari Irént választotta meg a grémium.

Kevesen tudják, de most elárulom: Kari Irén, a Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat igazgatója a temetkezési szakmát a méltóság és a szeretet gyakorlása miatt választotta. Sok-sok évvel ezelőtt Berettyóújfaluban bizonyította először rátermettségét. A cég jelmondata is ars poeticájáról árulkodik: a lakosság szolgálatában több mint 66 éve. Számára ez nem csupán üres frázis, hanem tartalommal bíró hivatás. A legutóbbi, májusi tulajdonosi közgyűlésen, az 57 önkormányzat képviseletében megjelent polgármesterek és hivatalnokok egyöntetűen elismerték a szakember és a vállalat felelősségteljes hozzáállását, sikeres teljesítményét.
Az OTEI tagsága elismerve az előző elnökség által kihirdetett és sikeresen megkezdett megújulási stratégiát, öt évre ismét bizalmat szavazott az elnöknek és az új tagokkal is megerősített elnökségnek.

Támasz és talpkő

2024.01.14. 15:42:30
Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület elnöksége tavaly novemberben kérte fel Kari Irént, a Platinum Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat igazgatóját, hogy egy munkacsoport segítségével, annak irányításával készítse el a temetkezési szakma új, modern etikai kódexét. Az etikai kódex elkészült, néhány héten belül a közvélemény is megismerheti a szakma működésében remélhetően zsinórmértékként használható dokumentumot. Az OTEI sajtóirodája ebből az alkalomból készített interjúját először itt olvashatják.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat az ügyfelekhez való becsületes hozzáállás, másrészt az etikus és tisztességes cégvezetés bizonyítékaként kiérdemelte a Megbízható Cég 2015 Tanúsítványt!
Az utóbbi évek egyik legeredményesebb és legfontosabb elnökségi ülését tartotta február 11-én az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület Budapesten, a Fiumei úti Sírkert Kormányvárójában.
Egy Mercedes típusú gyászautót bocsájt rendelkezésre Vállalatunk a szertartásokhoz a Balmazújvárosi temetőben,mely tovább emeli a szolgáltatás színvolát.
A Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat új beruházása valósult meg Berettyóújfaluban.

Álmosdi álomképek

2024.01.14. 15:42:56
Álmosd történetéhez számos jeles személyiség neve és emléke kapcsolódik. Vannak, akik születésük révén kötődtek a településhez, másokat a sors kiszámíthatatlan szeszélye sodort ide hosszabb-rövidebb időre. Volt közöttük messze földön híres, akinek neve régi fényében tündöklik ma is.
A hatvanöt évet az ember életére vonatkozóan, a nyugdíjkorhatárnál úgy szokták jellemezni, hogy maga mögött tudhatja élete javát, egy derekas időszakon van túl. Ha ez időszak egy cégre vonatkozik, akkor talán még nagyobb az elismertség, hiszen azt bizonyítja: sok évtizeden keresztül működött eredményesen és még mindig jól prosperál, vagyis a XXI. században is megállja a helyét.
A tavaszi nap is kóstolgatja már erejét, amikor megérkezünk a Platinum Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat igazgatójával Balmazújvárosba, a Csegei úti köztemető szépen faragott kapujához. Kari Irén rendszeres útjainak egyike ez, mivel vezetőként, amikor megteheti, személyesen keresi fel a céghez tartozó huszonnégy település sírkertjeit, az ott dolgozó munkatársait. Jó gazda módjára – még ha fáradságosabb is – ugyanis többre tartja a közvetlen kapcsolatot, mintha „csupán” a debreceni központból irányítaná a kollégák munkáját.

nincs cím...

2018.03.02. 20:41:48
Keressük a leggondozottabb sírokat!
Felavatták Orbán Balázs bronz portrédomborműves emléktábláját Berettyóújfaluban, a polihisztor-tudósról elnevezett téren. A hajdú-bihari város néhai országgyűlés képviselője 185 éve született.

Orbán Balázsra, a "legnagyobb székely"-re, Berettyóújfalu néhai országgyűlési képviselőjére emlékeztek születésének 185. évfordulóján szerdán a hajdú-bihari településen.

Az Orbán Balázs nevét viselő téren felavatták a polihisztor-tudós bronzportré domborműves emléktábláját, Kurucz Imre szobrászművész alkotását, illetve Nemes Sándor fafaragó kopjafáját.
2012.10.22.

Bár a cikk címéből talán nem derül ki egyértelműen, mégis szó szerint erről van szó. Sokan, idős koruk elérkeztével csak akkor nyugodtak, ha szépen félre teszik azt a pénzt, amelyet arra szánnak, hogy majd abból méltó módon el tudják temetni őket. Érdemes azonban körültekintőnek lenni, mivel a terveket a valóság gyakran keresztülhúzza.
2012.10.07.

„ Ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli múltját, nézd meg a temetőjét!”
(Széchenyi István)

Életünk két legfontosabb eseménye a születés és a halál. Világra jöttünkre a család, a környezet általában várakozással készül, a csöppség megszületését örömmel fogadjuk. A létből való távozásunk ezzel ellentétes folyamat.
2012.10.07.

Mindenszentek és a halottak napja a halottakra való emlékezés ünnepe. Mindenszentek azon szenteknek az ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg. A katolikus egyház tanítása szerint a 9. századtól kötelező ünnep az a nap, amikor az élő és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak. A katolikus és az ortodox keresztény egyházak ünnepe 2000 óta újra munkaszüneti nap hazánkban.

Hivatásom az életem

2024.01.14. 15:43:32
2012.11.25.

Bár a médiában folyamatosan olvashatunk arról, hogy milyen kevés női vezető van a magyar közéletben, vállalkozásokban és ez mennyire nincs összhangban a nyugat-európai gyakorlattal, mégis hajlamosak vagyunk meglepődni. Ha egy sikeres vállalatról kiderül, hogy nő a vezetője, akkor jelentőségteljesen összesúgnak a férfikollégák, rácsodálkozásuk miatt még egy-két elragadtatott kijelentésre is vetemednek. Hát, ő alaposan rászolgált erre a „zavarodottságra”! Egy olyan embert próbáló területen bizonyított, amely sok férfi szemében is nagy kihívás lenne. Vajon mi a titka? A Platinum Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat vezetőjével, Kari Irénnel beszélgettem, abból az alkalomból, hogy a közelmúltban, öt évre ismételten megbízták a cég vezetésével.
2013.04.09

Volt emberek.
Ha nincsenek is, vannak még. Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
Futók között titokzatos megállók.
A mély sötét vizekbe néma, lassú hálók.
Képek, már megmeredtek és örökre szépek.

Kosztolányi Dezső: Halottak (részlet)

Sajnos a polgári házaspár esete nem egyedi, több hasonló lopás, rongálás történt már hazánk temetőiben. Sőt! Szomorú tendencia, de egyre több sírhely vár hosszú hónapok óta gondozóira, a rokonok keze munkájára, mindhiába. Csupán a gaz és a gyom látogatják. Vajon ezeknek a problémáknak a megoldása kizárólag a sírkertek üzemeltetőinek, fenntartóinak feladata?
2013.06.12

A szakember azt is hangsúlyozta, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat rendkívül fontosnak tartja, hogy a törvényalkotók szándékának megfelelve a lakosság valóban érezze, hogy a végtisztesség megadása könnyebben és kedvezőbb áron megoldható a községekben, városokban egyaránt. Ennek megfelelően arra kérte a jelenlévő önkormányzatok jegyzőit, jogászait, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a helyi temetőrendeleteket minél hamarabb módosítsák a közelmúltban elfogadott új temetkezési törvénynek megfelelően. (Kerekes Sándor újságíró)

Kézenfogva magazin

2024.01.14. 15:41:05
A Platinum Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat ötvenhét Hajdú-Bihar Vármegyei önkormányzat tulajdonában van.Cégünk nagyon fontos feladatának tartja, hogy minél több területen, a helyi irodákon keresztül, az elkötelezett munkatársak segítségével rendszeresen tartsa a kapcsolatot az önkormányzatokkal, a lakossággal.Bízunk benne, hogy ezért örömmel fogadják megjelenő KÉZENFOGVA című kiadványunkat is.

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP