Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

Hivatásom az életem


Bár a médiában folyamatosan olvashatunk arról, hogy milyen kevés női vezető van a magyar közéletben, vállalkozásokban és ez mennyire nincs összhangban a nyugat-európai gyakorlattal, mégis hajlamosak vagyunk meglepődni. Ha egy sikeres vállalatról kiderül, hogy nő a vezetője, akkor jelentőségteljesen összesúgnak a férfikollégák, rácsodálkozásuk miatt még egy-két elragadtatott kijelentésre is vetemednek. Hát, ő alaposan rászolgált erre a „zavarodottságra”! Egy olyan embert próbáló területen bizonyított, amely sok férfi szemében is nagy kihívás lenne. Vajon mi a titka? A Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat vezetőjével, Kari Irénnel beszélgettem, abból az alkalomból, hogy a közelmúltban, öt évre ismételten megbízták a cég vezetésével.


Stílusosan berendezett iroda, finom kávé és egy határozott kézszorítás fogad, miközben rögtön a tárgyra térünk. Érzem, itt minden percnek súlya van, nincs idő a mellébeszélésre, lazaságra.

Kari Irén már csak ilyen: határozott, és mint a beszélgetés végére kiderült, mégis végtelenül empatikus. Nélkülözhetetlen személyiségjegyek egy olyan kényes és érzékeny területen, amely minden ember életében elkerülhetetlen: a tisztes befejezés, az elmúlás, a halál. Először a cég arculatváltásáról faggatom, egy „személyre szabott” barchobával: mi a világegyetem egyik legtartósabb féme? Az igazgató mosolyogva vette a lapot és elmondta: - „Mindenekelőtt azért volt szükséges új nevet és logót választani, hogy megkülönböztethetőek és mégis könnyen felismerhetőek legyünk, mert a verseny egyre erősebb a temetkezési piacon.” Az arculattervezés ugyanakkor csak így leírva tűnik egyszerűnek. Hosszú és grádicsos folyamat volt. Nehéz volt az igazgató hitvallásának és a szakma elvárásának megfelelni! Megjeleníteni a vállalatot az emberek tudatában úgy, hogy kiderüljön: ez a temetkezési szolgáltatást végző cég, nem csupán egy a sok közül a megyében, hanem a CÉG. Ahol a szolgálaton van a hangsúly! –„Ez nem egy magánvállalkozás, ahol kizárólag a profit szerzés a végső cél. Ez a vállalat 57 önkormányzat tulajdona, egy olyan szolgáltatási területen, ahol nap, mint nap meg kell nyerni az emberek bizalmát, mert sajnos nagyon sok negatív tapasztalat éri őket más, tisztességtelenül viselkedő temetkezési vállalkozások miatt.” Sok ötletet vetettek el, (mert nem egy külsős marketingcég, hanem az általa kiválasztott munkatársai segítették az arculattervezésben) míg végül az egyik barátja, „lelkitársa” javaslatának köszönhetően „beugrott” az igazi név, a Platinum.

 
–„A platina ugyanis egy olyan nemes fém, amely nem korrodálódik, az idő viszontagságait kibírja. A Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat is ilyen, hiszen 1949 óta működik folyamatosan.” Innentől kezdve aztán már „viszonylag” könnyen ment a tervezés! Megszületett a szlogen: „Méltósággal, szeretettel, több mint 60 éve állunk a lakosság szolgálatában”. –„Ezzel a lakosság bizalmát szeretnék továbbra is elnyerni. Magas színvonalú szolgáltatásunkat közvetítjük feléjük, és azt, hogy olyan erős gazdasági háttérrel rendelkezünk, ami biztonságot jelenthet mindenkinek.” A vállalat jelképe pedig már „magától” iderepült. –„A galamb lett az, amely a keresztény ikonográfiában a szent lélek szimbóluma, amely békességet teremt bennünk és közöttünk”. A Platinum nevet és galamb logót a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a vállalat kizárólagosságára bejegyezte. (A cikk megjelenésekor a honlapon (www.hbmtemetkezes.hu), a cégtáblán, illetve az összes gépkocsin is szerepel). Debrecenben, 2012. november 9-én megtartott tulajdonosi közgyűlésen Kari Irént a közgyűlés jelenlévő tulajdonosi köre egyhangúlag, ellenszavazat nélkül ismételten öt évre, 2017-ig megbízta a Platinum Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat vezetésével. –„2007. november 14-én választott meg a tulajdonosi közgyűlés először igazgatónak, az előző kilenc évem munkáját is elismerve, hiszen én előtte Berettyóújfaluban dolgoztam területi vezetőként. Ha visszagondolok arra, hogy mennyire meghatott ez az akkori és a most megszavazott bizalom, ugyanakkor mennyire próbára is tett, mekkora nagy kihívást jelentett nekem, ennek az elvárásnak megfelelni, hát néha magam is elcsodálkozom ezen, hogy bírtam ki… Egy amortizálódott, korszerűtlen eszközpark fogadott, motiválatlan és fásult munkatársak vettek körül, az egész temetőfenntartás, üzemeltetés a kora nyolcvanas évek stílusjegyeit hordozta magán.” Mondhatnám azt is, hogy igazi „férfimunka”volt – nézett rám mosolyogva, majd hozzátette: - „Húsz éves lemaradást kellett nekem öt év alatt bepótolni, és ezt csak úgy tudtam elérni, hogy rátettem az életemet. Nem bántam meg, mert nekem ez a hivatás az életem.”


Néhány tény az elmúlt öt év tevékenységéről:
  • A vállalat Hajdú-Bihar megye 50 településén végez temetésszolgáltatási tevékenységet, ezen belül 20 településen Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés keretében temetőüzemeltetést, valamint 5 településen ravatalozó üzemeltetési tevékenységet lát el.
  • A vállalat üzleti tevékenységének eredményességét sikerült az elmúlt 5 évben megnégyszerezni.
  • A foglalkoztatottak száma hetvenről ötvenkilencre csökkent.
  • A vállalat 2012. júniusában a Soloditet európai vezető üzleti információ szolgáltató csoportjától „A” minősítést kapott. Erre a tanúsítványra a magyar piacon szereplő cégek csupán 7,44 %-a jogosult. Ez a kiváló hitelképesség és megbízhatóság elismerése.


Magyarországon, így Hajdú-Biharban is hasonló tendenciák érvényesülnek a temetésszámok vonatkozásában: 2007-hez képest például 29%-al csökkent a koporsós temetések száma, míg 44%-al emelkedett a hamvasztások aránya. A Platinum ugyanakkor átérezve a lakosság nehéz anyagi helyzetét, a kötelező ÁFA kulcs emelésén felül nem növelte szolgáltatásának árait. Sőt. Minden hozzájuk tartozó temetőben jelentősen javult az infrastruktúra és a közeljövőben megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés. –„A megyében egyedül mi tudjuk a kegyeleti jog teljes körű gyakorlását biztosítani. Sokan nem is tudják, - ezért is nagyon megtévesztő és tisztességtelen néhány hirdetés - hogy a temetés költsége nem csak abból tevődik össze, hogy kifizetem a sírhely, a koporsó vagy urna és a kellékek árát. A kegyelet gyakorlás feltételéhez tartozik a sírkertek útjainak, a ravatalozók karbantartása, a szemétlerakók, a kutak kifogástalan állapota. Öt évvel ezelőtt volt bizony volt olyan temető, amely a gaztól megközelíthetetlen volt. Ma, soha nem látott rend van a szolgáltatási területünkön és ezt nem csak én mondom, hanem a temetők látogatói. Ez persze csak pusztába kiáltott szó lenne, - hangsúlyozta Kari Irén - ha csak én gondolnám így. Szerencsére az elmúlt öt évben – és erre vagyok a legbüszkébb – a kollégáim gondolkodásmódja is megváltozott. Ma már mindenki azt vallja, ami nekem meggyőződésem: a halállal való találkozás komoly és elkerülhetetlen dolog. Nem mindegy azonban, hogy ez a folyamat, hogyan zajlik le az ember életében. Munkám során megtanultam: az esetek mögött mindig sorsok, családok, életutak vannak! Két szempontot mindig figyelembe kell venni: az emberi méltóságot és szeretetet. Ezért is utasítjuk el munkatársaimmal együtt a gátlástalan nyerészkedést és az ügyfelek félretájékoztatását, mert ez nem méltó a tevékenységünkhöz, nem méltó a hivatásunkhoz, amely bármilyen furcsa is így kimondani: a mi életünk.”

Lapzárta után érkezett: Kari Irént az OTEI (Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület) oktatási bizottság elnökének választotta, elismerve azt, hogy a szakember évek óta kimagasló színvonalon dolgozik a szakmai utánpótlás képzésében.

(Kerekes Sándor - újságíró)

 

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP