Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

Orbán Balázs-emlékhelyet avattak Berettyóújfaluban


Felavatták Orbán Balázs bronz portrédomborműves emléktábláját Berettyóújfaluban, a polihisztor-tudósról elnevezett téren. A hajdú-bihari város néhai országgyűlési képviselője 185 éve született.

Orbán Balázsra, a "legnagyobb székely"-re, Berettyóújfalu néhai országgyűlési képviselőjére emlékeztek születésének 185. évfordulóján szerdán ahajdú-bihari településen.

Az Orbán Balázs nevét viselő téren felavatták a polihisztor-tudós bronzportré domborműves emléktábláját, Kurucz Imre szobrászművész alkotását, illetve Nemes Sándor fafaragó kopjafáját.

A kegyeleti emlékhely kialakítását az Orbán Balázs Társaság kezdeményezte. A kegyeleti emlékhely mellett egy temetkezési emlékhelyet is kialakítottak a Platinum temetkezési vállalatnak a téren lévő épületében.


Az emlékhelyen a Berettyóújfaluban élőknek kínálnak lehetőséget az urnák díjmentes tárolására mindaddig, amíg a családoknak megfelelő anyagi lehetőségük nem lesz a hamvak méltó körülmények közötti végső elhelyezésére.
"...a magyar népet tekintem családomnak és ezt kívánom fő örökösömmé tenni..." - idézte Orbán Balázs végrendeletének híres sorait MuraköziIstván, Berettyóújfalu fideszes polgármestere.

Megemlítette, hogy Orbán Balázs 1872-től élete végéig tagja volt a magyarország gyűlésnek, 1881-től haláláig, 1890 áprilisáig Berettyóújfalu képviselője volt.

A szülőfalu, Lengyelfalva képviseletében Bálint Domokos, Székelylengyelfalva tanácsosa beszélt a "legnagyobb székely" életútjáról, megemlítve megkerülhetetlen művét, a Székelyföld leírását.

Az Orbán Balázs Társaság nevében Nagy Gábor elnök méltatta a névadó alakját.

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP