Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

„Az újvárosiak büszkék temetőjükre…”


„Az újvárosiak büszkék temetőjükre…”

A tavaszi nap is kóstolgatja már erejét,amikor megérkezünk a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalatigazgatójával Balmazújvárosba, a Csegei úti köztemető szépen faragottkapujához. Kari Irén rendszeres útjainak egyike ez, mivel vezetőként, amikormegteheti, személyesen keresi fel a céghez tartozó huszonnégy település sírkertjeit,az ott dolgozó munkatársait. Jó gazda módjára – még ha fáradságosabb is –ugyanis többre tartja a közvetlen kapcsolatot, mintha „csupán” a debreceniközpontból irányítaná a kollégák munkáját.

Néhánytemetőben újságíróként és magánemberként is jártam már, de el kell, hogyáruljam: a balmazújvárosi az egyik leggondozottabb, legarányosabb sírkert, amitvalaha láttam. Az impozáns főkapun belépve, rögtön szemünk elé tárul a szépenfaragott ravatalozó, mellette a szintén fából készült, egy Felső-Tisza vidékiÁrpád-kori templom hangulatát megidéző gyönyörű harangláb. Mindezeket szintekörbeölelik a hatalmasra nőtt fenyők és tuják, utóbbiak gondosan formáranyírva.  Az utakon még véletlenül semlehet látni szemetet, legyen az egy eldobott műanyagflakon, vagy papír. Aztérzi az idelátogató, hogy itt valóban gondosan és kegyelet teljesen őrzik azelhunytak emlékét. Farkasné Gém Mária, a helyi temető vezetője, jogosbüszkeséggel a szemében, árulja el titkát: honnan van ereje, hogy a nyolcezerötszázhalottal rendelkező temetőt ilyen maximális odafigyeléssel kezelje. „A legnagyobb megerősítés számomra és az ittdolgozók számára is a hozzátartozók jó szava, elismerése. Az esetek túlnyomórészében a helyiek elégedettek a temetővel, a szolgáltatásokkal, a szertartásokminőségével. Sőt az újvárosiak maguk mesélik el nekünk büszkén, ha egytávolabbi rokon, idegen megdicsérte a temetőt. Remélem – teszi hozzá mosolyogva– hogy ez a pozitív vélemény sokáig megmarad.”

A szakma szeretetét édesapja oltotta belé

1973-ban lett ez köztemető. Korábban a katolikus egyház volt a tulajdonos, majd a városegy területcserének köszönhetően kezelésbe vette a területet és fokozatosanbővítette. Büszkén mondom, hogy a temető mai arculatának alapjait apukám raktale. Közel tíz évig dolgozott itt, az ő irányításával parkosítottak, alakítottákki a táblákat, többek között alapítványt hozott létre a köztemető fejlesztéseérdekében. A sors úgy hozta, hogy bár gyermekként mindig óckodtam a temetőtől,aztán pedagógiai asszisztensként mégis kapcsolatba kerültem vele. Csak néhányhónapja dolgoztam itt, amikor édesapám megbetegedett. Felkértek ahelyettesítésére és én úgy vállaltam el, hogy arra a rövid időre, ideiglenesen,amíg ő felgyógyul, át veszem tőle a stafétabotot. Csak hát tudja: ember tervez,Isten végez. Az ő betegsége hosszúra nyúlt, már nem tudott visszajönni és végülmaradtam. Tizenhét éve történt mindez, azóta dolgozom itt. A következetességet,az igényességet, a rendszeres és példamutató munkát viszont egy életremegtanultam édesapámtól. Amikor kimegyek a sírjához, mert ő is itt nyugszik,mindig elmondom neki félig tréfásan, félig szomorúan: „látod apukám, te semgondoltad volna, hogy a kislányod ideiglenesen ilyen sokáig helyettesít”.

Amire büszkék vagyunk

Néhány éve sikerült pályázat útján aravatalozót teljesen megújítani. Az önkormányzat és Hajdú-Bihar MegyeiTemetkezési Vállalat igazgatónőjének segítségével valósulhatott meg ez aberuházás és egy helyi szakember, Kalmár Zoltán álmodta meg ebben a formájában.Korábban ő volt a harangláb tervezője is. Sok híres szülötte van a városunknak,akik közül a legismertebbeknek, Soós Imrének, Veres Péternek vagy a mecénásokmecénásának, Semsey Andornak, aki nem itt született, de ezerszállal kötődik atelepüléshez, a sírja nem itt található. De néhányan itt nyugszanak. Például ittvan a sírja Mihalkó Zoltán kalaposnak, a Népművészet Mesterének. Arra is nagyonbüszke vagyok, hogy a táblák rendezettek. Ez abból is adódik, hogy mindetpontosan kimérjük, és mindent előre megtervezünk egy-egy sírhellyelkapcsolatban. De, amire a legbüszkébb vagyok, mert a temető attól ilyen szép,az a lakosság hozzáállása, a munkája! Kijelenthetem: Balmazújváros nagyon hűségesenápolja halottainak emlékét és ennek eredménye nemcsak itt körülöttünk, hanem a szívünkbenis örökre megmarad.

Lejegyezte: Kerekes Sándor

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP