Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

Álmosdi álomképek


Álomképek az Álmosdi temetőből

Álmosd történetéhez számos jeles személyiség neve és emléke kapcsolódik. Vannak, akik születésük révén kötődtek a településhez, másokat a sors kiszámíthatatlan szeszélye sodort ide hosszabb-rövidebb időre. Volt közöttük messze földön híres, akinek neve régi fényében tündöklik ma is. Köztük is a legfényesebben a gyermek- és ifjúkorának éveit Álmosdon töltő Kölcsey Ferencé, a reformkor kimagasló alakjaként számon tartott íróé, költőé, szónoké,politikusé, a magyar nemzeti himnusz megalkotójáé. Bár az ő sírja Szatmárcsekénvan, a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat kezelésében lévő Álmosdi temetőben nyugszik a nagy költő családjának több tagja is. A település büszkén ápolja a Kölcsey család emlékét, amely észrevehető a gondozott síroktól kezdve a kegyelet teljes temető apró részletéig bezárólag.

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP