Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

Támasz és talpkő


Támasz és talpkő

Az Országos Temetkezési Egyesület és Ipartestület elnöksége tavaly novemberben kérte fel Kari Irént, a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatóját,hogy egy munkacsoport segítségével, annak irányításával készítse el a temetkezési szakma új, modern etikai kódexét. Az etikai kódex elkészült, néhány héten belül a közvélemény is megismerheti a szakma működésében remélhetően zsinórmértékként használható dokumentumot. Az OTEI sajtóirodája ebből az alkalomból készített interjúját először itt olvashatják.

 

Kari Irén:

Még az általános iskolában megtanultuk, hogy az etika a görög „ethos” szóból származik, amely eredetileg az állatok legelőit jelentette, majd átvitt értelemben az emberek lakóhelyét, továbbá a közös lakóhellyel összefüggőszokást, hagyományt, illemet. Az ügyesebbek talán arra is emlékeznek, hogy az etika alapvető kérdése, hogy melyek azok a feltételek és lehetőségek, amelyek elősegítik, hogy valaki felismerje az erkölcsi jót, és az akaratát, cselekvését ehhez az erkölcsi jóhoz igazítsa. Ezt csak azért hangsúlyoztam, mert amikor hozzáfogtunk a kollégákkal az új etikai kódex elkészítéséhez, rá kellett jönnünk arra, hogy a temetkezési szakma több szereplőjénél nem árt az alapokkal kezdeni. Sokan a mai napig nem ismerik kellő mélységben például a Temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényt, annak alapfogalmaival nincsenek tisztában. Így számunkra is egyértelművé vált, hogy az etikai kódex egyik legfontosabb feladata annak bemutatása, hogy ezen a területen igenis létezik erkölcsös,etikus viselkedés a normák, szabályok, előírások tükrében.

OTEI Sajtóiroda

A szakmának volt már etikai kódexe. Miért kellett akkor egy újat készíteni?

Kari Irén:

Valóban így van, tehát nem arról van szó, hogy most találtuk fel a spanyolviaszt! Sőt a korábbi etikai kódexekből megtartottuk mindazokat a pontokat, amelyek ki állták az idő próbáját és lehetett rájuk építkezni. Amiben mégis más a mostani dokumentum az a megközelítés mód. Szükségesnek tartottuk a munkatársaimmal,hogy a szakma és a lakosság felé is átláthatóvá váljon a kegyeleti szolgáltatás! Ezért külön Küldetés Nyilatkozatot fogalmaztunk meg, amelyet mindenhol jól látható módon hozzáférhetővé teszünk. Ezekben olyan elvárásokat rögzítünk, mint például „a temetkezési szolgáltató fellép a temetkezési szakmához méltatlan tevékenységgel és magatartással szemben, amely nem veszi figyelembe a kegyeleti jogokat és szokásokat, amely a szakma tekintélyét csökkenti,és megítélését rontja, vagy a szakmához tartozók közös érdekeit sérti.” Csakígy tartjuk elképzelhetőnek, hogy a szakma megítélése pozitív irányban változzon. Azt külön erőssége a mostani etikai kódexnek, hogy - reményeink szerint - a szakma összes egyesülete elfogadja és az általa képviselt tagságszámára is kötelező érvényű lesz.

OTEI Sajtóiroda

Ha már szóba hozta a betartatást, lesznek szankciók is a nem etikusan viselkedőkkel szemben?

Kari Irén:

Természetesen.Abból indult ki a munkacsoport, hogy először a szakmának kell mindent megtennie annak érdekében, hogy a tisztességes működés égisze alatt kristálytiszta szabályok, elvárások és célkitűzések legyenek. Ha ezeket valamelyik szereplő szándékosan megsérti vagy nem hajlandó elfogadni, akkor nincs helye a szakma többi, etikusan viselkedő szolgáltatója között. Ez a talpköve mindennek.További támaszt a törvényhozóktól csak akkor remélhetünk - gondolok itt jogszabályban is foglalt szankciókra - ha mi magunk jelezzük a társadalomszámára: nem a gyász vámszedői vagyunk, hanem korrekt szolgáltatók! Olyan együtt érző vállalkozások, akik a társadalmi felelősségvállalásban érdekelt szereplők és akik – nem utolsósorban - a magyar temetkezési kultúra évezredes hagyományát őrzik, gondozzák és fejlesztik!

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP