Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

A berettyóújfalui fejfák az égig érnek


Kevesen tudják, de most elárulom: Kari Irén, a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója a temetkezési szakmát a méltóság és a szeretet gyakorlása miatt választotta. Sok-sok évvel ezelőtt Berettyóújfaluban bizonyította először rátermettségét. A cégjelmondata is ars poeticájáról árulkodik: a lakosság szolgálatában több mint 66 éve. Számára ez nem csupán üres frázis, hanem tartalommal bíró hivatás. A legutóbbi, májusi tulajdonosi közgyűlésen, az 57 önkormányzat képviseletében megjelent polgármesterek és hivatalnokok egyöntetűen elismerték a szakember és a vállalat felelősségteljes hozzáállását, sikeres teljesítményét.

Szeretet, kiegyensúlyozott élet, harmónia. Valahol mindannyian efelé törekszünk, mert a belső békénk és egyensúlyunk megteremtése az alapvető célunk, még ha ezt nem is valljuk be sokszor. Ezért is jelent sokak számára megnyugvást, ha egy temetőben sétálunk,akár hozzátartozónk emlékét ápolva, akár csak lelki egyensúlyunk miatt. Egy ápolt sírkertben szemünk előtt bontakozik ki a kegyeletgyakorlás jelentősége.Testközelből is megérezhetjük a szeretet szertartását, mert az élők aktívgondoskodása összekapcsolódik a holtak emlékének ápolásával. A nem mindennapi témáról a szakma egyik legelismertebb szakemberével, a Platinum Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat igazgatójával beszélgettem. Kari Irén annak apropóján, hogy több mint egy évtizede gondos gazdái a bihari megyeközpont temetőinek az üzemeltetés szépségét és árnyoldalát is megmutatta nekem.

-Csókolom Annuska néni, hogy tetszik lenni? Minden rendben van? Hangzik az ismerősnek járó üdvözlés. Egy fejkötős idős hölgy lép ki a Csendes temető közelmúltban felújított szép főbejáratán, kezében kerti szerszámok, kis seprű. Arca felderül, ahogy ránk pillant: - Hál’ Istennek, köszönöm szépen Incike, igen.Kint voltam az uramnál, most ültettem el az új palántákat, remélem, már nem fog fagyni és megfakadnak. Folytatódna a beszélgetés, de közben újabb ismerős lép oda Annuska nénihez, ezért mi elbúcsúztunk.- Tudja, ezért is szomorú érzés nekem azzal a tendenciával szembesülni, hogy a megyében, így Berettyóújfalu három temetőjében is, a látogatók fele évente csak kétszer, Anyák Napja és Halottak Napja alkalmából keresi fel hozzátartozói sírját. Egyre kevesebb az olyan rendszeres látogató, mint Annuska néni – folytatta az előző gondolatmenetet Kari Irén, miközben sétáltunk a temető szépen gondozott, padokkal szegélyezett útján. Sajnos egyre gyakrabban szembesülünk ilyen látvánnyal- mutatott rá az igazgató a tábla belsejében megbújó dudvás, gazos sírhantra. 

Saját erőnkből próbáljuk ezek környékét is kaszálni, de sokszor, mire ide jutnak a munkatársak a növények annyira elburjánoznak, hogy nehéz közöttük eljárni. A tulajdonos pedig vagy nem reagál, vagy meglepődik azon a felszólításon, amit az elhanyagolt sírhely gondozására figyelmeztet. Pedig ahhoz hasonlóan, amikor a házunk előtti területet a tulajdonosnak kell rendben tartani, itt az adott sírkörnyékén is a hozzátartozó feladata a gyomtalanítás, a kaszálás.

A szakembertől azt is megtudtam, hogy a temetkezési törvény és a helyi rendeletek alapján az üzemeltetőnek kizárólag a temető közcélú zöldfelületének ápolása, az utak, parkok gondozása a kötelező feladata. A Platinum, mivel önkormányzati tulajdonban lévő cég a temetkezési szolgáltatás során képződő nyereséget visszafordítja a fejlesztésbe, többek között a sírkertek zöldfelületeinek ápolására. A magán tulajdonban lévő temetkezési vállalkozásoknál már nem ilyen egyértelmű a kép. A stabil üzemeltetés helyett, sok esetben az egyéni haszonszerzés az elsődleges cél. Ez pedig előbb-utóbb a temető fenntartásában is súlyos nyomot hagy.

- Itt is hasonló volt a helyzet, amikor átvette a vállalat több mint tíz éve a temetőket üzemeltetésre. Rengeteget kellett költenünk tereprendezésre,mert szinte átláthatatlanak voltak az utak, mindenhol balesetveszélyes tuskók meredeztek ki a földből. Körbekerítettük a Téglaparti, a Csendes és a Szentmártoni temetőt. Mindenhol parkosítottunk, felújítottuk a ravatalozókat,rendszeresen karbantartjuk a hűtőket. Legutóbbi fejlesztésünknek köszönhetően pedig elkészült a három temető digitális térképe.

Mindez annak a felelősségteljes gazdálkodásnak volt köszönhető, amit a Platinum képvisel az egész megyében, így Berettyóújfaluban is. A kegyeleti kultúránkban bekövetkező folyamatos változás azonban máris újabb kihívás elé állította a céget.

-Az utóbbi években rendkívül érdekes jelenség figyelhető meg, nem csak itt,hanem a megye egész területén. Azok az emberek, akik évente egyszer-kétszer keresik fel halottaikat, szinte kampányszerűen borítják be virágcsokrokkal a sírokat.Azzal, viszont már nem törődnek, hogy mi lesz később az elhervadt, elszáradt zöld hulladékkal. Ez egy nagyon rossz irány, mert sokan nem is sejtik, hogy mennyi pénzbe, mennyi munkaerőbe kerül ennek elszállítása. Ma ugyanis Magyarországon a temettetők által befizetett díjak adják az üzemeltetés jelentős forrását.Mivel az utóbbi években például egyre többe kerül a zöld hulladék kezelése,ezzel jelentős többletteher hárul ránk.

Vajon mennyire fordítható meg ez a káros tendencia, hogy sokan csak hébe-hóba,kényszerből látogatják elhunyt hozzátartozójuk sírját? Milyen társadalmi összefogás, program kellene ahhoz, hogy a magyar kegyeleti kultúra ismét az élők tudatának része legyen? A világ elidegenedése oda vezet, hogy egyre többen nem érzik a lelki késztetést egykori hozzátartozójuk földi maradványainak gondozására? Ezek a súlyos kérdések visszhangoztak bennem, miközben befejeztük látogatásunkat a nevéhez valóban méltó, Csendes temetőben. A fejfák mozdulatlanul nyújtóztak az ég felé. Létünk mulandóságát jelképezik, időtlen idők óta. A bejáratból visszanézve a fejfák számomra hirtelen beszédesek lettek. Egyszer azén fejfám is így fog nézni az ég felé és így fogja várni szeretteimet. „Mortuiviventes docent”, vagyis a halál tanítja az élőket.

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP