Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

Orbán Balázs kegyeleti emlékhely


Orbán Balázs emlékhely


Felavatták Orbán Balázs bronz portrédomborművesemléktábláját Berettyóújfaluban, a polihisztor-tudósról elnevezett téren. Ahajdú-bihari város néhai országgyűlési képviselője 185 éve született.

Orbán Balázsra, a "legnagyobb székely"-re,Berettyóújfalu néhai országgyűlési képviselőjére emlékeztek születésének 185.évfordulóján szerdán a hajdú-bihari településen.

Az Orbán Balázs nevét viselő téren felavatták apolihisztor-tudós bronz portrédomborműves emléktábláját, Kurucz Imreszobrászművész alkotását, illetve Nemes Sándor fafaragó kopjafáját.

A kegyeleti emlékhely kialakítását az Orbán Balázs Társaságkezdeményezte. A kegyeleti emlékhely mellett egy temetkezési emlékhelyet iskialakítottak a Platinum temetkezési vállalatnak a téren lévő épületében.

Az emlékhelyen a Berettyóújfaluban élőknek kínálnaklehetőséget az urnák díjmentes tárolására mindaddig, amíg a családoknakmegfelelő anyagi lehetőségük nem lesz a hamvak méltó körülmények közötti végsőelhelyezésére.

"...a magyar népet tekintem családomnak és ezt kívánomfő örökösömmé tenni..." - idézte Orbán Balázs végrendeletének híres soraitMuraközi István, Berettyóújfalu fideszes polgármestere.

Megemlítette, hogy Orbán Balázs 1872-től élete végéig tagjavolt a magyar országgyűlésnek, 1881-től haláláig, 1890 áprilisáigBerettyóújfalu képviselője volt.

A szülőfalu, Lengyelfalva képviseletében Bálint Domokos,Székelylengyelfalva tanácsosa beszélt a "legnagyobb székely"életútjáról, megemlítve megkerülhetetlen művét, a Székelyföld leírását.

Az Orbán Balázs Társaság nevében Nagy Gábor elnök méltatta anévadó alakját.

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP