Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

Téglás


Temetés felvételi irodák: Hajdúhadház Rákóczi u.24. Telefon: +36-52/384349
Hajdúhadház,Széchenyi u. 4/a Telefon(+36 20/5540-235)

Ügyintéző munkatársunk: 

Asztalos Péter 
Telefon(+36 20/5540-235)

Éjjel-nappali halottszállítás: +36-30/9588-312

E-mail: info@hbmtemetkezes.huTársaságunk temetkezési szolgáltatása magába foglalja: 
 • a halott elszállítását lakásról, egészségügyi intézményből,
 • a halott kellékkel való ellátását,
 • hamvasztást,
 • a temetéssel kapcsolatos teljes körű ügyintézést (anyakönyveztetés, ANTSZ engedély stb.),


Áraink:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat  1949-ben alakult, így a megye legrégibb kegyeleti feladatokat ellátó vállalkozása.Alapítója és egyben tulajdonosa, ötvenhét Hajdú-Bihar vármegyei települési Önkormányzat. A vállalat feladata a közvagyon működtetése, vagyis a közszolgáló vállalati tevékenység végzése. Ezzel a cégformával biztonságot tudunk garantálni a szolgáltatásunk igénybe vevőinek. Az alapítók kezesként felelnek a vállalat kötelezettségeiért, ami cégünk hosszú távú működésének egyik fontos garanciája.

Kegyeleti Közszolgáltatási szerződések keretein belül temetőket és ravatalozókat üzemeltetünk. Fontosnak tartjuk szolgáltatásunk könnyű elérhetőségét, a gyászoló családokkal való személyes találkozást, ezért a megyében huszonkét településen temetés felvételi irodával állunk a lakosságrendelkezésére.

Temetés felvételi irodáink címei:

Hajdúhadház Rákóczi u.24.         Telefon: +36-52/384-349

 

A Téglási Köztemetőt  az  önkormányzattal  kötött kegyeleti  közszolgáltatási  szerződés alapján  az  Sconto Morte   Kft. üzemelteti,  s a jelenleg  érvényes  helyi önkormányzati temetőrendelet kizárólagos jogot biztosított az  üzemeltető cég  számára  a Köztemetőn  belüli  szolgáltatások  ellátására.

A temetési költségek jelentős hányada, függetlenül attól, hogy a hozzátartozó melyik szolgáltatónál  rendeli meg a temetést az alábbi díjakból tevődnek össze.

Szolgáltatás megnevezése:                                                      Bruttó ár:

Hagyományos temetés estén fizetendő az önkormányzat rendeletében meghatározott díjak:

 • Felnőtt normál sírnyitás                                                                 17 780.-Ft
 • Visszahantolás                                                                                   11 430.-Ft
 • Koporsósírba helyezése                                                                5 080.- Ft       
 • Temetőnbelüli gyászautó                                                               6 350.- Ft
 • Teljes körűravatalozás                                                                   29 210.- Ft
 • Létesítményhasználati díj                                                            50 800.- Ft       

 Hamvasztásos temetés estén fizetendőönkormányzat rendeletében meghatározott díjak:

 • Urna  sírnyitás                                                                                     3 810.-Ft
 • Visszahantolás                                                                                    1 905.-Ft
 • Urna sírbahelyezése                                                                        2 540.-Ft
 • Temetőn belüligyászautó                                                               6 350.-Ft
 • Ravatalozáshamvasztás után 2 fővel                                       19 050.- Ft
 • Létesítményhasználati díj                                                            50 800.-Ft        

 A fentiekből kiderül, hogy a legegyszerűbb koporsós temetésmegrendelése esetében a temetőüzemeltetőnél minimum kifizetendő díjösszeg 120 650.- Ft, a legegyszerűbbhamvasztásos temetésnél pedig  84 455.- Ft. 

Ezek a díjak nem tartalmazzák a hamvasztás, a sírhely díjait, egyéb temetést kiegészítő szolgáltatások díjait sem.

Ugyancsak temetési költségelemek a szertartásvezetők díjai, az egyéb kiegészítő szolgáltatások, pl. gyászjelentés, köszönetnyilvánítás stb.

Temetőrendelet hatályos: 2013.12.21-től

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP