Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

Tennivalók elhalálozáskor


Az elhalálozás helye szerinti települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere - jogszabályban meghatározott határidőn belül - köteles gondoskodni a temetésről, ha nincs temetésre kötelezett személy, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, a temetésre kötelezett személy kötelezettségét nem teljesíti. Az idevágó eljárás szerint, ha a temetésre kötelezett e kötelezettségét nem teljesíti, az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője felszólítja, hogy 15 napon belül pótolja mulasztását. Ha a kötelezett nem tesz eleget a jegyző felszólításának, akkor az elhunytat közköltségen kell eltemetni. (Köztemetés).
- Urna földbe temetése vagy urnafülkébe ill. kriptába való elhelyezése (jelenleg a jogszabály lehetővé teszi a hamvak hazaszállítását is).
- Földbetemetés koporsóban.
- Temetéshez szükséges kegyeleti kellékek biztosítása.
- A temetés módját illetően messzemenően figyelembe vesszük a hozzátartozók igényeit, elképzeléseit a jogszabályok biztosította keretek között.
- Egyházi illetve polgári búcsúztatás.
- Nemzetközi halott-szállítás lebonyolítása.
- Mindezeket színvonalas szakmai és tárgyi feltételek mellett biztosítjuk.

További szolgáltatásaink

2018.03.02. 20:41:48
- Vállalunk koporsós és urnás szertartást.
- Halott-szállítás, 0-24 órás ügyeleti rendszer.
- Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
- Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
Lakáson történő elhalálozásnál értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost, aki elvégzi a halott vizsgálatot és intézkedik a halott elszállításáról. Községekben célszerű a halottszállításhoz a későbbi temetkezési szolgáltatót kérni. E tényt, valamint a temetés módját (hamvasztás, temetés) az orvossal tudatni kell.

Tennivalók halál esetén

2018.03.02. 20:41:48
Önök életük fájdalmas, szomorú pillanatában találkoznak társaságunk munkatársaival, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

Találkozás

2024.01.14. 15:39:13
A halállal való találkozás - komoly és elkerülhetetlen dolog. Nem mindegy azonban, hogy ez a folyamat, hogyan zajlik le az ember életében. Egy, már hatvan éve ezen a területen tevékenykedő cég számos alkalommal találkozott ilyen esetekkel. A Platinum Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat vezetőjeként azonban megtanultam: az esetek mögött mindig sorsok, családok, életutak vannak! Ezért munkatársaimmal együtt két szempontot mindig figyelembe kell vennünk: az emberi méltóságot és szeretetet.

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP