Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

A temetéshez szükséges okiratok

  • Az elhunyt személyi azonossági igazolványa. Külföldi állampolgár esetén az útlevele.
  • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
  • Ha az elhunyt házas volt, akkor a házassági anyakönyvi kivonata.
  • Ha az elhunyt elvált, akkor a válás tényét bizonyító végzés.
  • Ha az elhunyt özvegy, akkor a házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
  • Az orvos által kiállított halotti bizonyítvány és a statisztikai lap.
  • Nyugdíjas elhunyt esetén a nyugdíjas törzsszám.
  • 2002. január 1-e után kiállított gépjármű vezetői engedély és érvényes útlevél.
  • Meglévő sírhely, urnafülke esetén a sírhely helyrajzi száma és a sírba temetett neve, temetés ideje.

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP