Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

További szolgáltatásaink

  • Vállalunk koporsós és urnás szertartást.
  • Halott-szállítás, 0-24 órás ügyeleti rendszer.
  • Hamvasztás ügyintézését.
  • Temetéshez szükséges okmányok beszerzését.
  • Sajtóban gyászközlemény megjelentetését.
  • Exhumálást.


Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP