Hajdú-Bihar Vármegyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

A temetést intéző választhat


  • Urna földbe temetése vagy urnafülkébe ill. kriptába való elhelyezése (jelenleg a jogszabály lehetővé teszi a hamvak hazaszállítását is).
  • Földbetemetés koporsóban.
  • Temetéshez szükséges kegyeleti kellékek biztosítása.
  • A temetés módját illetően messzemenően figyelembe vesszük a hozzátartozók igényeit, elképzeléseit a jogszabályok biztosította keretek között.
  • Egyházi illetve polgári búcsúztatás.
  • Nemzetközi halott-szállítás lebonyolítása.
  • Mindezeket színvonalas szakmai és tárgyi feltételek mellett biztosítjuk.

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP