Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat

MÉLTÓSÁGGAL, SZERETETTEL
Több mint hatvan éve a lakosság szolgálatában!

Az OTEI idei tervei mérföldkövek lehetnek a temetkezési szakma pozitív megítélésében


Az utóbbi évek egyiklegeredményesebb és legfontosabb elnökségi ülését tartotta február 11-én az Országos Temetkezési Egyesület ésIpartestület Budapesten, a Fiumei úti Sírkert Kormányvárójában.

Horváth József, azOTEI elnöke köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy a szervezet közelgőmájusi tisztújítása ellenére sem lehet leállni, mivel olyan fontos kérdésekbenkell megalapozott döntéseket hozni és továbblépni, mint a feketegazdaságvisszaszorításával kapcsolatos javaslatok vagy a temetkezési szakma közösetikai kódexe. A Ladocsy Géza, elnökségi tag és Kardos László, tanácsadókoordinálásával még az elmúlt év végén készült el az a szakmai anyag, amely azOTEI javaslatait tartalmazza a szakma kifehérítése céljából. A"javaslat-csomagot" közvetlenül a Miniszterelnökség területiközigazgatásért felelős államtitkárának, Dr. Kovács Zoltánnak küldte el azOTEI, amelynek visszajelzését várja a testület vezetése. 
Az OTEI jelenlévő nyolc elnökségi tagja ezután a szakma megítéléseszempontjából szintén fontos és hangsúlyos tervezetet vitatott meg. Ennekeredményeként egyetértett a Kari Irén, a Hajdú-Bihar Megyei TemetkezésiVállalat igazgatója által vezetett munkacsoport előterjesztésével, amely az ötszakmai szervezet, az OTEI, a MATEK, a KREMATÓRIUM SZÖVETSÉG, a MATESZSZ és aMATEFE közös etikai kódexének elkészítését szorgalmazta. Arról határoztak, hogya következő elnökségi ülésre - a tagságtól kapott véleményeket is figyelembevéve - véglegesítik az etikai kódexet, amely hosszú évekre meghatározza majd atemetkezési szakma etikus viselkedését, magatartás normáit a kegyeleti szolgáltatásokban.Az ügy fontosságára tekintettel pedig külön etikai bizottságot is létrehoznak.Várhatóan még tavasszal az öt szakmai szervezet vezetője egy közössajtótájékoztató keretében írja alá a szakma etikai kódexét, ezzel isszimbolizálva, hogy a tagság magára nézve kötelezőnek érzi és mindent megteszannak betartásáért. Balogh Károly, az OTEI alelnöke ezzel kapcsolatbankiemelte: a most elfogadott döntés hosszú távon valóban érdemben és pozitívirányban befolyásolhatja a temetkezési szektor valamennyi szereplőjénektevékenységét. Kerekes Sándor, az egyesület média-tanácsadója bemutatta az OTEIrövidesen startoló új honlapját és ismertette az idei év főbb kommunikációscélkitűzéseit. Ezen belül egy éves kiadvány elkészítésére, illetve egytagtoborzási kampányra tett javaslatot, amely az új honlapon, a MagyarTemetkezés című folyóiraton és rendszeres hírlevélen keresztül több újszolgáltatás bevezetését is célozza. Az OTEI elnöksége a beszámolót elfogadtaés támogatta.

OTEI Sajtószolgálat

 

Önök életük fájdalmas pillanatában találkoznak munkatársainkkal, akik kellő felkészültséggel, empatikus és tapintatos magatartással igyekeznek segítségükre lenni.

TOP